Polder Arkemheen

Laat je verwonderen

door polder Arkemheen

Genieten van deze mooie plek

Wij genieten elke dag van de mooie plek waar wij wonen. En ook vakantiehuis ’t Polletje staat in de mooie polder Arkemheen. Bij een verblijf in ’t Polletje is het eenvoudig wandelen en fietsen door de polder.

Polder Arkemheen is een van de oudste polders van Nederland

In 1356 verleende Hertog Reinoud III van Gelre de bewoners van Nijkerk namelijk het recht om hun grond te beschermen tegen het zeewater van de Zuiderzee door middel van een dijk. Om de polder droog te houden en de waterstand beter te regelen is in 1883 stoomgemaal Hertog Reijnout gebouwd. Inmiddels is het Stoomgemaal vernoemd naar de polder. Stoomgemaal Arkemheen, met zijn karakteristieke hoge schoorsteen, heeft de polder meer dan 100 jaar drooggemalen. Tegenwoordig wordt het stoomgemaal enkel nog gebruikt bij extreem hoogwater. In de zomer zijn er maaldagen om de sfeer van het stoomgemaal en zijn omgeving te ervaren.

Wat polder Arkemheen zo uniek maak

De polder is nooit verkaveld is geweest. Een echt oer-Hollands landschap met meanderende slootjes, kolken en rietmoerassen.

Polder Arkemheen is een waar vogelparadijs!

’s Winters vindt je er smienten, ganzen en strijkt een groot deel van de wereldpopulatie kleine zwanen er neer. Daarnaast is het een belangrijk broedgebied voor weidevogels, zoals de grutto, tureluur, kievit, veldleeuwerik, watersnip, slobeend en zomertaling. Met een beetje geluk spot je de zeer imposante zeearend. De zeearend is de grootste roofvogel Europa met als bijnaam de 'vliegende deur' vanwege zijn vleugel spanwijdte van 2,5 meter. Vanwege zijn bijzondere natuur is Arkemheen aangewezen als Europees Natura 2000-gebied.

Wil je ook verblijven in vakantiewoning 't Polletje?